Home News About Us Contact Contributors Disclaimer Privacy Policy Help FAQ

Home
Search
Quick Search
Advanced
Fulltext
Browse
Collections
Persons
My eDoc
Session History
Login
Name:
Password:
Documentation
Help
Support Wiki
Direct access to
document ID:


          Display Documents


Institute:
Collection:
Print in Citation style Print version     Display:
Sort by: Display records with Fulltext only
Entries: 1-3  
 Basket 
Solar and heliospheric phenomena in October-November 2003: Causes and effects
Authors: Veselovsky, I. S.; Panasyuk, M. I.; Avdyushin, S. I.; Bazilevskaya, G. A.; Belov, A. V.; Bogachev, S. A.; Bogod, V. M.; Bogomolov, A. V.; Bothmer, V.; Boyarchuk, K. A.; Vashenyuk, E. V.; Vlasov, V. I.; Gnezdilov, A. A.; Gorgutsa, R. V.; Grechnev, V. V.; Denisov, Y. I.; Dmitriev, A. V.; Dryer, M.; Yermolaev, Y. I.; Eroshenko, E. A.; Zherebtsov, G. A.; Zhitnik, I. A.; Zhukov, A. N.; Zastenker, G. N.; Zelenyi, L. M.; Zeldovich, M. A.; Ivanov-Kholodnyi, G. S.; Ignat'ev, A. P.; Ishkov, V. N.; Kolomiytsev, O. P.; Krasheninnikov, I. A.; Kudela, K.; Kuzhevsky, B. M.; Kuzin, S. V.; Kuznetsov, V. D.; Kuznetsov, S. N.; Kurt, V. G.; Lazutin, L. L.; Leshchenko, L. N.; Litvak, M. L.; Logachev, Y. I.; Lawrence, G.; Markeev, A. K.; Makhmutov, V. S.; Mitrofanov, A. V.; Mitrofanov, I. G.; Morozov, O. V.; Myagkova, I. N.; Nusinov, A. A.; Oparin, S. N.; Panasenco, O. A.; Pertsov, A. A.; Petrukovich, A. A.; Podorolsky, A. N.; Romashets, E. P.; Svertilov, S. I.; Svidsky, P. M.; Svirzhevskaya, A. K.; Svirzhevsky, N. S.; Slemzin, V. A.; Smith, Z.; Sobel'man, I. I.; Sobolev, D. E.; Stozhkov, Y. I.; Suvorova, A. V.; Sukhodrev, N. K.; Tindo, I. P.; Tokhchukova, S. K.; Fomichev, V. V.; Chashey, I. V.; Chertok, I. M.; Shishov, V. L.; Yushkov, B. Y.; Yakovchouk, O. S.; Yanke, V. G.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2004
Title of Journal: Cosmic Research
Volume: 42
Issue / Number: 5
Start Page: 435
End Page: 488
Document Type: Article
ID: 229201.0
InterHelios - Sun and Heliosphere Observer.
Editors: Priest, E. R.; Moreno-Insertis, F.; Harris, R. A.
Authors: Marsch, E.; Kogan, A.; Axford, W. I.; Breus, T. K.; Kuznetsov, V. D.; Oraevsky, V. N.
Title of Book: Proc. "A Crossroad for European Solar & Heliospheric Physics", Teneriffa
Start Page: 91
End Page: 108
Place of Publication: Noordwijk
Publisher: ESA Publ. Div.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 1998
Document Type: InBook
ID: 316187.0
Space mission for exploration of the Sun, Mercury and inner heliosphere ("InterHelios").
Authors: Axford, W. I.; Marsch, E.; Oraevsky, V. N.; Kuznetsov, V. D.; Breus, T. K.; Schwenn, R.; Ip, W.-H.; Ksanfomality, L. V.; Thomas, N.; Kogan, A.; Utkin, V. F.; Uspensky, G. R.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 1998
Title of Journal: Advances in Space Research
Volume: 21
Start Page: 275
End Page: 289
Document Type: Article
ID: 315607.0
Entries: 1-3  
The scope and number of records on eDoc is subject to the collection policies defined by each institute - see "info" button in the collection browse view.