Smrkolj, M., M. Accetto, M. Avbelj, J. Hojnik and K. Vatovec: Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili. GV Zalozba, Ljubljana (2010) 640 p.
localid: ObjID18076
http://edoc.mpg.de
The Max Planck Society does not take any responsibility for the content of this export.