Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deGlobus-M results as the basis for a compact spherical tokamak with enhanced parameters Globus-M2
Authors: Gusev, V. K.; Azizov, E. A.; Alekseev, A. B.; Arneman, A. F.; Bakharev, N. N.; Belyakov, V. A.; Bender, S. E.; Bondarchuk, E. N.; Bulanin, V. V.; Bykov, A. S.; Chernyshev, F. V.; Chugunov, I. N.; Dyachenko, V. V.; Filatov, O. G.; Iblyminova, A. D.; Irzak, M. A.; Kavin, A. A.; Kurskiev, G. S.; Khitrov, S. A.; Khromov, N. A.; Kornev, V. A.; Krasnov, S. V.; Kuznetsov, E. A.; Labusov, A. N.; Larionov, M. M.; Lobanov, K. M.; Malkov, A. A.; Melnik, A. D.; Minaev, V. B.; Mineev, A. B.; Mironov, M. I.; Miroshnikov, I. V.; Novokhatsky, A. N.; Ovsyannikov, A. D.; Panasenkov, A. A.; Patrov, M. I.; Petrov, M. P.; Petrov, Yu. V.; Rozhansky, V. A.; Rozhdestvensky, V. V.; Saveliev, A. N.; Sakharov, N. V.; Shchegolev, P. B.; Shcherbinin, O. N.; Senichenkov, I. Yu.; Sergeev, V. Yu.; Shevelev, A. E.; Stepanov, A. Yu.; Tanchuk, V. N.; Tolstyakov, S. Yu.; Varfolomeev, V. I.; Voronin, A. V.; Wagner, F.; Yagnov, V. A.; Yashin, A. Yu.; Zhilin, E. G.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2013
Title of Journal: Nuclear Fusion
Volume: 53
Sequence Number of Article: 093013 (14pp)
Document Type: Article
ID: 669620.0


ITER Operation and Diagnostics
Authors: Mukhovatov, V.; Hopman, H.; Pacher, G. W.; Yamamoto, S.; Young, K. M.; Belyakov, V. A.; Casci, F.; Cohen, S.; Costley, A.; Donne, T.; Elevant, T.; Engelmann, F.; Iguchi, T.; Ishida, S.; Izvozchikov, A.; Jarvis, O. N.; Johnson, D.; Kaita, R.; Kaellne, J.; Kellmann, A.; Khudoleev, A.; Kusama, Y.; Kuznetsov, Yu; Manos, D.; Martone, M.; Matoba, T.; Nishitano, T.; Orlinskij, D.; Pacher, H. D.; Pavlichenko, O.; Peacock, N.; Perkins, L. J.; Post, D.; Rager, J. P.; Salzmann, H.; Sano, Y.; Sasao, M.; Shimomoura, Y.; Sironi, M.; Snider, R.; Stott, P.; Strachan, J.; Syme, B.; Thomas, P.; Yoshino, R.
Publisher: International Atomic Energy Agency (IAEA)
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 1990
Name of Conference/Meeting: 13th IAEA Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research
Title of Proceedings: Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research
Start Page: 427
End Page: 433
Title of Series: Nuclear Fusion Supplement 1991
Volume (in Series): 3
Document Type: Conference-Paper
ID: 629777.0