Lisse, C. M., K. Dennerl, D. J. Christian, S. J. Wolk, D. Bodewits, T. H. Zurbuchen, K. C. Hansen, R. Hoekstra, M. Combi, C. D. Fry, M. Dryer, T. Mäkinen and W. Sun: Chandra observations of Comet 9P/Tempel 1 during the deep Impact campaign. In: Icarus 191, 2, Supplement 1, 295-309 (2007).
doi: 10.1016/j.icarus.2007.03.038
Lisse, C. M., K. Dennerl, D. J. Christian, S. J. Wolk, D. Bodewits, T. H. Zurbuchen, K. C. Hansen, R. Hoekstra, M. Combi, C. D. Fry, M. Dryer, T. Mäkinen and W. Sun: Chandra observations of Comet 9P/Tempel 1 during the Deep Impact campaign. In: Icarus 190, 2, 391-405 (2007).
doi: 10.1016/j.icarus.2007.03.004
Bodewits, D., D. J. Christian, M. Torney, M. Dryer, C. M. Lisse, K. Dennerl, T. H. Zurbuchen, S. J. Wolk, A. G. G. M. Tielens and R. Hoekstra: Spectral analysis of the Chandra comet survey. In: Astronomy & Astrophysics 469, 3, 1183-1195 (2007).
doi: 10.1051/0004-6361:20077410
Lisse, C. M., D. J. Christian, K. Dennerl, S. J. Wolk, D. Bodewits, M. R. Combi, T. Mäkinen, M. Dryer, C. D. Fry and H. Weaver: Chandra observations of Comet 2P/Encke 2003: first detection of a collisionally thin, fast solar wind charge exchange system. In: The Astrophysical Journal 635, 2 Part 1, 1329-1347 (2005).
doi: 10.1086/497570
Veselovsky, I. S., M. I. Panasyuk, S. I. Avdyushin, G. A. Bazilevskaya, A. V. Belov, S. A. Bogachev, V. M. Bogod, A. V. Bogomolov, V. Bothmer, K. A. Boyarchuk, E. V. Vashenyuk, V. I. Vlasov, A. A. Gnezdilov, R. V. Gorgutsa, V. V. Grechnev, Y. I. Denisov, A. V. Dmitriev, M. Dryer, Y. I. Yermolaev, E. A. Eroshenko, G. A. Zherebtsov, I. A. Zhitnik, A. N. Zhukov, G. N. Zastenker, L. M. Zelenyi, M. A. Zeldovich, G. S. Ivanov-Kholodnyi, A. P. Ignat'ev, V. N. Ishkov, O. P. Kolomiytsev, I. A. Krasheninnikov, K. Kudela, B. M. Kuzhevsky, S. V. Kuzin, V. D. Kuznetsov, S. N. Kuznetsov, V. G. Kurt, L. L. Lazutin, L. N. Leshchenko, M. L. Litvak, Y. I. Logachev, G. Lawrence, A. K. Markeev, V. S. Makhmutov, A. V. Mitrofanov, I. G. Mitrofanov, O. V. Morozov, I. N. Myagkova, A. A. Nusinov, S. N. Oparin, O. A. Panasenco, A. A. Pertsov, A. A. Petrukovich, A. N. Podorolsky, E. P. Romashets, S. I. Svertilov, P. M. Svidsky, A. K. Svirzhevskaya, N. S. Svirzhevsky, V. A. Slemzin, Z. Smith, I. I. Sobel'man, D. E. Sobolev, Y. I. Stozhkov, A. V. Suvorova, N. K. Sukhodrev, I. P. Tindo, S. K. Tokhchukova, V. V. Fomichev, I. V. Chashey, I. M. Chertok, V. L. Shishov, B. Y. Yushkov, O. S. Yakovchouk and V. G. Yanke: Solar and heliospheric phenomena in October-November 2003: Causes and effects. In: Cosmic Research 42, 5, 435-488 (2004).
doi: 10.1023/B:COSM.0000046229.24716.02
localid: Veselovsky:2004-191
Feng, X., F. Wei, M. Dryer (Eds.): Results from the SUMER telescope and spectrometer - Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation - on SOHO.. In: Advances in Solar Connection with Transient Interplanetary Phenomena, Proceedings of the 3rd SOLTIP Symposium, Beijing/China. International Academic Publishers, Beijing (1998) 75-80.
localid: 3479
Dryer, M., M. D. Andrews, H. Aurass, C. DeForest, A. B. Galvin, H. Garcia, F. M. Ipavich, M. Karlicky, A. Kiplinger, A. Klassen, R. Meisner, S. E. Paswaters, Z. Smith, S. J. Tappin, B. J. Thompson, S.-I. Watari, D. J. Michels, G. E. Brueckner, R. A. Howard, M. J. Koomen, P. L. Lamy, G. Mann, K. Arzner and R. Schwenn: The solar minimum active region 7978, its X2.6/1B flare, CME, and interplanetary shock propagation of 9 July 1996.. In: Solar Physics 181, 159-183 (1998).
localid: 3306
http://edoc.mpg.de
The Max Planck Society does not take any responsibility for the content of this export.