Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deChandra observations of Comet 9P/Tempel 1 during the deep Impact campaign
Authors: Lisse, C. M.; Dennerl, K.; Christian, D. J.; Wolk, S. J.; Bodewits, D.; Zurbuchen, T. H.; Hansen, K. C.; Hoekstra, R.; Combi, M.; Fry, C. D.; Dryer, M.; Mäkinen, T.; Sun, W.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2007-11
Title of Journal: Icarus
Volume: 191
Issue / Number: 2, Supplement 1
Start Page: 295
End Page: 309
Document Type: Article
ID: 343349.0


Chandra observations of Comet 9P/Tempel 1 during the Deep Impact campaign
Authors: Lisse, C. M.; Dennerl, K.; Christian, D. J.; Wolk, S. J.; Bodewits, D.; Zurbuchen, T. H.; Hansen, K. C.; Hoekstra, R.; Combi, M.; Fry, C. D.; Dryer, M.; Mäkinen, T.; Sun, W.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2007-10
Title of Journal: Icarus
Volume: 190
Issue / Number: 2
Start Page: 391
End Page: 405
Document Type: Article
ID: 323901.0


Spectral analysis of the Chandra comet survey
Authors: Bodewits, D.; Christian, D. J.; Torney, M.; Dryer, M.; Lisse, C. M.; Dennerl, K.; Zurbuchen, T. H.; Wolk, S. J.; Tielens, A. G. G. M.; Hoekstra, R.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2007-07
Title of Journal: Astronomy & Astrophysics
Volume: 469
Issue / Number: 3
Start Page: 1183
End Page: 1195
Document Type: Article
ID: 319564.0


Chandra observations of Comet 2P/Encke 2003: first detection of a collisionally thin, fast solar wind charge exchange system
Authors: Lisse, C. M.; Christian, D. J.; Dennerl, K.; Wolk, S. J.; Bodewits, D.; Combi, M. R.; Mäkinen, T.; Dryer, M.; Fry, C. D.; Weaver, H.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2005-12-20
Title of Journal: The Astrophysical Journal
Volume: 635
Issue / Number: 2 Part 1
Start Page: 1329
End Page: 1347
Document Type: Article
ID: 250545.0


Solar and heliospheric phenomena in October-November 2003: Causes and effects
Authors: Veselovsky, I. S.; Panasyuk, M. I.; Avdyushin, S. I.; Bazilevskaya, G. A.; Belov, A. V.; Bogachev, S. A.; Bogod, V. M.; Bogomolov, A. V.; Bothmer, V.; Boyarchuk, K. A.; Vashenyuk, E. V.; Vlasov, V. I.; Gnezdilov, A. A.; Gorgutsa, R. V.; Grechnev, V. V.; Denisov, Y. I.; Dmitriev, A. V.; Dryer, M.; Yermolaev, Y. I.; Eroshenko, E. A.; Zherebtsov, G. A.; Zhitnik, I. A.; Zhukov, A. N.; Zastenker, G. N.; Zelenyi, L. M.; Zeldovich, M. A.; Ivanov-Kholodnyi, G. S.; Ignat'ev, A. P.; Ishkov, V. N.; Kolomiytsev, O. P.; Krasheninnikov, I. A.; Kudela, K.; Kuzhevsky, B. M.; Kuzin, S. V.; Kuznetsov, V. D.; Kuznetsov, S. N.; Kurt, V. G.; Lazutin, L. L.; Leshchenko, L. N.; Litvak, M. L.; Logachev, Y. I.; Lawrence, G.; Markeev, A. K.; Makhmutov, V. S.; Mitrofanov, A. V.; Mitrofanov, I. G.; Morozov, O. V.; Myagkova, I. N.; Nusinov, A. A.; Oparin, S. N.; Panasenco, O. A.; Pertsov, A. A.; Petrukovich, A. A.; Podorolsky, A. N.; Romashets, E. P.; Svertilov, S. I.; Svidsky, P. M.; Svirzhevskaya, A. K.; Svirzhevsky, N. S.; Slemzin, V. A.; Smith, Z.; Sobel'man, I. I.; Sobolev, D. E.; Stozhkov, Y. I.; Suvorova, A. V.; Sukhodrev, N. K.; Tindo, I. P.; Tokhchukova, S. K.; Fomichev, V. V.; Chashey, I. V.; Chertok, I. M.; Shishov, V. L.; Yushkov, B. Y.; Yakovchouk, O. S.; Yanke, V. G.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2004
Title of Journal: Cosmic Research
Volume: 42
Issue / Number: 5
Start Page: 435
End Page: 488
Document Type: Article
ID: 229201.0


Results from the SUMER telescope and spectrometer - Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation - on SOHO.
Editors: Feng, X.; Wei, F.; Dryer, M.
Authors: Wilhelm, K.
Title of Book: Advances in Solar Connection with Transient Interplanetary Phenomena, Proceedings of the 3rd SOLTIP Symposium, Beijing/China
Start Page: 75
End Page: 80
Place of Publication: Beijing
Publisher: International Academic Publishers
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 1998
Document Type: InBook
ID: 316155.0


The solar minimum active region 7978, its X2.6/1B flare, CME, and interplanetary shock propagation of 9 July 1996.
Authors: Dryer, M.; Andrews, M. D.; Aurass, H.; DeForest, C.; Galvin, A. B.; Garcia, H.; Ipavich, F. M.; Karlicky, M.; Kiplinger, A.; Klassen, A.; Meisner, R.; Paswaters, S. E.; Smith, Z.; Tappin, S. J.; Thompson, B. J.; Watari, S.-I.; Michels, D. J.; Brueckner, G. E.; Howard, R. A.; Koomen, M. J.; Lamy, P. L.; Mann, G.; Arzner, K.; Schwenn, R.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 1998
Title of Journal: Solar Physics
Volume: 181
Start Page: 159
End Page: 183
Document Type: Article
ID: 315536.0