Gruber, O., H. S. Bosch, S. Gunter, A. Herrmann, A. Kallenbach, M. Kaufmann, K. Krieger, K. Lackner, Mertens V, R. Neu, F. Ryter, J. Schweinzer, A. Stabler, W. Suttrop, R. Wolf, K. Asmussen, A. Bard, G. Becker, K. Behler, K. Behringer, A. Bergmann, M. Bessenrodt-Weberpals, K. Borrass, B. Braams, M. Brambilla, R. Brandenburg, F. Braun, H. Brinkschulte, R. Bruckner, B. Brusehaber, K. Buchl, A. Buhler, H. P. Callaghan, A. Carlson, D. P. Coster, L. Cupido, S. D. Hempel, C. Dorn, R. Drube, R. Dux, S. Egorov, W. Engelhardt, H. U. Fahrbach, U. Fantz, H. U. Feist, P. Franzen, J. C. Fuchs, G. Fussmann, J. Gafert, G. Gantenbein, O. Gehre, A. Geier, J. Gernhardt, E. Gubanka, A. Gude, G. Haas, K. Hallatschek, D. Hartmann, B. Heinemann, G. Herppich, W. Herrmann, F. Hofmeister, E. Holzhauer, D. Jacobi, M. Kakoulidis, N. Karakatsanis, O. Kardaun, A. Khutoretski, H. Kollotzek, S. Kotter, W. Kraus, B. Kurzan, G. Kyriakakis, P. T. Lang, R. S. Lang, M. Laux, L. L. Lengyel, F. Leuterer, A. Lorenz, H. Maier, M. Manso, M. Maraschek, M. Markoulaki, K. F. Mast, P. J. McCarthy, D. Meisel, H. Meister, R. Merkel, J. P. Meskat, H. W. Müller, M. Münich, H. Murmann, B. Napiontek, G. Neu, J. Neuhauser, M. Niethammer, J. M. Noterdaeme, G. Pautasso, A. G. Peeters, G. Pereverzev, S. Pinches, G. Raupp, K. Reinmüller, R. Riedl, V. Rohde, H. Rohr, J. Roth, H. Salzmann, W. Sandmann, H. B. Schilling, D. Schlogl, E. Schmidtmann, H. Schneider, R. Schneider, W. Schneider, G. Schramm, S. Schweizer, R. R. Schwörer, B. D. Scott, U. Seidel, F. Serra, S. Sesnic, C. Sihler, A. Silva, E. Speth, K. H. Steuer, J. Stober, B. Streibl, A. Thoma, W. Treutterer, M. Troppmann, N. Tsois, W. Ullrich, M. Ulrich, P. Varela, H. Verbeek, O. Vollmer, H. Wedler, M. Weinlich, U. Wenzel, F. Wesner, R. Wunderlich, N. Xantopoulos, Q. Yu, D. Zasche, T. Zehetbauer, H. P. Zehrfeld, H. Zohm and M. Zouhar: Overview of ASDEX Upgrade results. In: Nuclear Fusion 39, 9Y Sp. Iss. 1, 1321-1336 (1999).
doi: 10.1088/0029-5515/39/9Y/309
url: http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/39/9Y/309
Gruber, O., H.-S. Bosch, S. Guenter, A. Herrmann, A. Kallenbach, M. Kaufmann, K. Krieger, K. Lackner, V. Mertens, R. Neu, F. Ryter, Schweinzer, A. Staebler, W. Suttrop, R. Wolf, K. Asmussen, A. Bard, G. Becker, K. Behler, K. Behringer, A. Bergmann, M. Bessenrodt-Weberpals, K. Borrass, B. Braams, M. Brambilla, R. Brandenburg, F. Braun, H. Brinkschulte, R. Brueckner, B. Bruesehaber, K. Buechl, A. Buhler, H. P. Callaghan, A. Carlson, D. P. Coster, S. de Pena Hempel, C. Dorn, R. Drube, R. Dux, S. Egorov, W. Engelhardt, H.-U. Fahrbach, U. Fantz, H.-U. Feist, P. Franzen, J. C. Fuchs, G. Fussmann, J. Gafert, G. Gantenbein, O. Gehre, A. Geier, J. Gernhardt, E. Gubanka, A. Gude, G. Haas, K. Hallatschek, D. Hartmann, B. Heinemann, G. Herppich, W. Herrmann, F. Hofmeister, E. Holzhauer, D. Jacobi, M. Kakoulidis, N. Karakatsanis, O. Kardaun, A. Khutoretski, H. Kollotzek, S. Koetterl, W. Kraus, B. Kurzan, G. Kyriakakis, P. T. Lang, R. S. Lang, M. Laux, L. L. Lengyel, F. Leuterer, A. Lorenz, H. Maier, M. Manso, M. Maraschek, M. Markoulaki, K.-F. Mast, P. J. McCarthy, D. Meisel, H. Meister, R. Merkel, J. P. Meskat, H. W. Mueller, M. Muenich, H. Murmann, B. Napiontek, G. Neu, J. Neuhauser, M. Niethammer, J.-M. Noterdaeme, G. Pautasso, A. G. Peeters, G. Pereverzew, S. Pinches, G. Raupp, K. Reinmüller, R. Riedl, V. Rohde, H. Roehr, J. Roth, H. Salzmann, W. Sandmann, H.-B. Schilling, D. Schloegl, K. Schmidtmann, H. Schneider, R. Schneider, W. Schneider, G. Schramm, S. Schweizer, R. R. Schwoerer, B. D. Scott, U. Seidel, F. Serra, S. Sesnic, C. Sihler, A. Silva, E. Speth, K.-H. Steuer, J. Stober, B. Streibl, A. Thoma, W. Treutterer, M. Troppmann, N. Tsois, W. Ullrich, M. Ulrich, P. Varela, H, Verbeek, O. Vollmer, H. Wedler, M. Weinlich, U. Wenzel, F. Wesner, R. Wunderlich, N. Xantopoulosa, Q. Yu and D. Zasche: Overview of ASDEX Upgrade Results. In: Fusion Energy 1998. 17th Conference Proceedings International Atomic Energy Agency, Vienna (1999) 213-228.
Kaufmann, M., J. Schweinzer, M. Albrecht, M. Alexander, K. Asmussen, G. Becker, K. Behler, K. Behringer, R. Behrisch, E. Berger, A. Bergmann, M. Bessenrodt-Weberpals, K. Borrass, H. S. Bosch, B. J. Braams, M. Brambilla, F. Braun, H. Brinkschulte, C. Brosig, K. Buchl, A. Buhler, H. Callaghan, A. Carlson, R. Chodura, D. P. Coster, L. Cupido, H. J. De Blank, S. D. Hempel, S. Deschka, V. Dose, C. Dorn, G. Dodel, R. Drube, R. Dux, A. S. Egorov, W. Engelhardt, J. Engstler, H. U. Fahrbach, U. Fantz, H. U. Feist, S. Fiedler, G. Fieg, A. Field, P. Franzen, J. C. Fuchs, G. Fussmann, J. Gafert, G. Gantenbein, G. Garcia-Rosales, O. Gehre, J. Gernhardt, T. Grossmann, O. Gruber, S. Gunter, G. Haas, K. Hallatschek, J. Hartmann, B. Heinemann, P. Heimann, A. Herrmann, W. Herrmann, G. Herppich, F. Hertweck, K. Hirsch, S. Hirsch, M. Hoek, F. Hofmeister, F. Hoenen, E. Holzhauer, H. Hohenocker, P. Ignacz, D. Jacobi, B. Juttner, W. Junker, M. Kakoulidis, A. Kallenbach, V. Kapralov, N. Karakatsanis, O. Kardaun, T. Kass, H. Kastelewicz, C. C. Klepper, H. Kollotzek, W. Koppendorfer, W. Kraus, K. Krieger, B. Kurzan, B. Kuteev, G. Kyriakakis, K. Lackner, P. T. Lang, R. Lang, S. Lashkul, M. Laux, B. Leblanc, L. Lengyel, A. W. Leonard, F. Leuterer, G. Lieder, C. Loureiro, I. Maier, R. Maingi, M. E. Manso, M. Maraschek, M. Markoulaki, M. Mast, P. McCarthy, D. Meisel, H. Meister, R. Merkel, V. Mertens, I. Miroshnikov, H. W. Müller, F. Münich, H. Murmann, B. Napiontek, D. Naujoks, G. Neu, R. Neu, J. Neuhauser, J. M. Noterdaeme, M. Niethammer, L. O'Shea, M. Pacco-Duchs, E. Pasch, G. Pautasso, A. G. Peeters, G. Petravich, C. S. Pitcher, W. Poschenrieder, J. Precht, F. Puri, G. Raupp, K. Reinmuller, H. Reimerdes, R. Riedl, V. Rohde, H. Rohr, J. Roth, F. Ryter, H. Salzmann, W. Sandmann, J. Santos, W. Scharich, H. B. Schilling, M. Schittenhelm, D. Schlogl, H. Schneider, R. Schneider, U. Schneider, W. Schneider, K. Schonmann, G. Schramm, U. Schumacher, T. Schutte, S. Schweizer, R. Schworer, B. Scott, U. Seidel, S. Sesnic, F. Serra, A. Silva, M. Sokoll, P. Spathis, E. Speth, A. Stabler, K. H. Steuer, J. Stober, B. Streibl, W. Suttrop, A. Thoma, C. Tichmann, R. Tisma, W. Treutterer, M. Troppmann, N. Tsois, M. Ulrich, P. Varela, I. Veselova, H. Verbeek, P. Verplancke, O. Vollmer, M. R. Wade, H. Wedler, U. Wenzel, F. Wesner, M. Weinlich, H. Werthmann, R. Wilhelm, R. Wolf, R. Wunderlich, D. Wutte, N. Xantopoulos, R. Zanino, D. Zasche, H. P. Zehrfeld, T. Zehetbauer, M. Zilker, H. Zohm and M. Zouhar: Overview of ASDEX Upgrade results. In: Fusion Energy 1996. Proceedings of the 16th International Conference on Fusion Energy International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna (1997) 79-94.
Neu, R., K. Asmussen, K. Krieger, A. Thoma, H. S. Bosch, S. Deschka, R. Dux, W. Engelhardt, C. GarciaRosales, O. Gruber, A. Herrmann, A. Kallenbach, M. Kaufmann, Mertens V, F. Ryter, Rohde V, J. Roth, M. Sokoll, A. Stabler, W. Suttrop, M. Weinlich, H. Zohm, M. Alexander, G. Becker, K. Behler, K. Behringer, R. Behrisch, A. Bergmann, M. Bessenrodt-Weberpals, M. Brambilla, H. Brinkschulte, K. Büchl, A. Carlson, R. Chodura, D. Coster, L. Cupido, H. J. deBlank, S. D. Hempel, R. Drube, H. U. Fahrbach, J. H. Feist, W. Feneberg, S. Fiedler, P. Franzen, J. C. Fuchs, G. Fussmann, J. Gafert, O. Gehre, J. Gernhardt, G. Haas, G. Herppich, W. Herrmann, S. Hirsch, M. Hoek, F. Hoenen, F. Hofmeister, H. Hohenöcker, D. Jacobi, W. Junker, O. Kardaun, T. Kass, H. Kollotzek, W. Köppendörfer, B. Kurzan, K. Lackner, P. T. Lang, R. S. Lang, M. Laux, L. L. Lengyel, F. Leuterer, M. E. Manso, M. Maraschek, K. F. Mast, P. McCarthy, D. Meisel, R. Merkel, H. W. Müller, M. Münich, H. Murmann, B. Napiontek, G. Neu, J. Neuhauser, M. Niethammer, J. M. Noterdaeme, E. Pasch, G. Pautasso, A. G. Peeters, G. Pereverzev, C. S. Pitcher, W. Poschenrieder, G. Raupp, K. Reinmuller, R. Riedl, H. Rohr, H. Salzmann, W. Sandmann, H. B. Schilling, D. Schlögl, H. Schneider, R. Schneider, W. Schneider, G. Schramm, J. Schweinzer, B. D. Scott, U. Seidel, F. Serra, E. Speth, A. Silva, K. H. Steuer, J. Stober, B. Streibl, W. Treutterer, M. Troppmann, N. Tsois, M. Ulrich, P. Varela, H. Verbeek, P. Verplancke, O. Vollmer, H. Wedler, U. Wenzel, F. Wesner, R. Wolf, R. Wunderlich, D. Zasche, T. Zehetbauer and H. P. Zehrfeld: The tungsten divertor experiment at ASDEX upgrade. In: Plasma Physics and Controlled Fusion 38, 12A Sp. Iss. SI, A165-A179 (1996).
doi: 10.1088/0741-3335/38/12A/013
url: http://iopscience.iop.org/0741-3335/38/12A/013/
Streibl, B., K. Behler, P. J. McCarthy, R. Drube, J. Ernesti, H. Finkelmeyer, J. Gernhardt, O. Gruber, G. Herppich, H. Hupfloher, D. Jacobi, G. Klement, H. Kollotzek, W. Koeppendoerfer, K. Lackner, K. Mattes, V. Mertens, G. Neu, J.-M. Noterdaeme, J. Oswald, W. Poschenrieder, G. Raupp, H. Richter, T. Richter, H. Schneider, G. Schramm, S. Schweizer, U. Seidel, H. Vernickel, A. Wieczorek, F. Wesner, W. Woyke and D. Zasche: ASDEX Upgrade: The First Period of Operation. In: Fusion Technology 1992: Proceedings of the 17th Symposium on Fusion Technology, (Eds.) Ferro, C.; Gasparotto, M.; Knoepfl, H. North-Holland, Amsterdam (1993) 751-755.
Kaufmann, M., H. S. Bosch, A. Field, G. Fussmann, O. Gruber, A. Herrmann, W. Junker, A. Kallenbach, W. Köppendörfer, K. Krieger, K. Lackner, M. Laux, V. Mertens, B. Napiontek, D. Naujoks, J. Neuhauser, W. Poschenrieder, J. Roth, F. Ryter, H. Zohm, M. Albrecht, M. Alexander, K. Asmussen, G. Becker, K. Behler, K. Behringer, A. Bergmann, M. Bessenrodt-Weberpals, M. Brambilla, F. Braun, K. Büchl, A. Carlson, R. Chodura, L. Cupido, O. de Barbieri, H. J. de Blank, H. S. de Pena, C. Dorn, R. Drube, A. Eberhagen, W. Engelhardt, J. Engstler, H. U. Fahrbach, J. H. Feist, W. Feneberg, G. Fieg, C. Fuchs, C. Garcia-Rosales, O. Gehre, J. Gernhardt, S. Gotsch, J. Gruber, K. Günther, G. Haas, B. Heinemann, G. Herppich, W. Herrmann, F. Hofmeister, H. Hohenhöcker, D. Jacobi, B. Jüttner, O. Kardaun, T. Kass, K. Kiemer, H. Kollotzek, M. Kornherr, B. Kurzan, P. Lang, R. Lang, L. Lengyel, F. Leuterer, G. Lieder, M. E. Manso, K. F. Mast, H. M. Mayer, P. McCarthy, D. Meisel, R. Merkel, M. Münich, H. Murmann, G. Neu, R. Neu, J. M. Noterdaeme, G. Pautasso, C. S. Pitcher, G. Raupp, H. Richter, T. Richter, H. Rohr, N. Salmon, H. Salzmann, W. Sandmann, H. B. Schilling, M. Schittenhelm, H. Schneider, R. Schneider, W. Schneider, K. Schönmann, G. Schramm, U. Schumacher, J. Schweinzer, B. Scott, U. Seidel, F. Serra, A. Silva, F. X. Söldner, E. Speth, A. Stäbler, K. H. Steuer, B. Streibl, W. Suttrop, W. Treutterer, M. Troppmann, N. Tsois, M. Ulrich, P. Varela, G. Venus, H. Vernickel, O. Vollmer, H. Wedler, M. Weinlich, U. Wenzel, F. Wesner, R. Wilhelm, R. Wunderlich, D. Zasche and H. P. Zehrfeld: Edge physics and H-mode studies in ASDEX Upgrade. In: Plasma Physics and Controlled Fusion 35, Suppl. B, B205-B214 (1993).
doi: 10.1088/0741-3335/35/SB/016
url: http://iopscience.iop.org/0741-3335/35/SB/016/
Herppich, G.: Assembly and Commissioning of the ASDEX Tokamak. Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching (DE) (1980) 11 pp..
Report Number: IPP III/53
Allgeyer, R., E. Broser, H. Frey, G. Haas, G. Herppich, O. Jandl, M. Keilhacker, M. Kornherr, N. Niedermeyer, W. Poschenrieder, H. Preis, H. Rapp, F. Schneider, G. Siller, F. Wagner, H. Wedler, F. Wesner, K.-J. Greve, R. K. Maix, J. Rauch, F. Hartz, P. Krüger, M. Pillsticker, F. Werner and F. Gresser: Divertor Tokamak ASDEX. Max, Garching (DE) (1976) 85 pp..
Report Number: IPP III/27
Gernhardt, J., G. Herppich and F. Werner: The Magnetic Iron-Core Model and Stray Field Measurements for PULSATOR I and their Relevance to JET.. Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching (DE) (1974) 10 pp..
Report Number: IPP 4/117
Report Number: IPP III/11
Herppich, G.: Project 500 kV-Theta-Pinch. - 500kV Theta Pinch Project.. Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching (DE) (1969) 38 pp..
Report Number: IPP 4/68
http://edoc.mpg.de
The Max Planck Society does not take any responsibility for the content of this export.