Hurley, K., T. Cline, I. G. Mitrofanov, D. Golovin, M. L. Litvak, A. B. Sanin, W. Boynton, C. Fellows, K. Harshman, R. Starr, S. Golenetskii, R. Aptekar, E. Mazets, V. Pal'shin, D. Frederiks, D. M. Smith, C. Wigger, W. Hajdas, A. Zehnder, A. von Kienlin, G. G. Lichti, A. Rau, K. Yamaoka, M. Ohno, Y. Fukazawa, T. Takahashi, M. Tashiro, Y. Terada, T. Murakami, K. Makishima, S. Barthelmy, J. Cummings, N. Gehrels, H. Krimm, J. Goldsten, E. Del Monte, M. Feroci and M. Marisaldi: The status and future of the third interplanetary network. In: Gamma-Ray Bursts, (Eds.) C. Meegan, C. Kouveliotou, N. Gehrels. AIP Conference Proceedings 1133. American Institute of Physics, Melville, NY, USA (2009) 55-57.
localid: AS 14/89, p.55-57
doi: 10.1063/1.3155966
Boynton, W. V., W. C. Feldman, I. G. Mitrofanov, L. G. Evans, R. C. Reedy, S. W. Squyres, R. Starr, J. I. Trombka, C. D'Uston, J. R. Arnold, P. A. J. Englert, A. E. Metzger, H. Wänke, J. Brückner, D. M. Drake, C. Shinohara, C. Fellows, D. K. Hamara, K. Harshman, K. Kerry, C. Turner, M. Ward, H. Barthe, K. R. Fuller, S. A. Storms, G. W. Thornton, J. L. Longmire, M. L. Litvak and A. K. Ton'chev: The Mars Odyssey Gamma-Ray Spectrometer instrument suite. In: Space Science Reviews 110, 1-2, 37-83 (2004).
Veselovsky, I. S., M. I. Panasyuk, S. I. Avdyushin, G. A. Bazilevskaya, A. V. Belov, S. A. Bogachev, V. M. Bogod, A. V. Bogomolov, V. Bothmer, K. A. Boyarchuk, E. V. Vashenyuk, V. I. Vlasov, A. A. Gnezdilov, R. V. Gorgutsa, V. V. Grechnev, Y. I. Denisov, A. V. Dmitriev, M. Dryer, Y. I. Yermolaev, E. A. Eroshenko, G. A. Zherebtsov, I. A. Zhitnik, A. N. Zhukov, G. N. Zastenker, L. M. Zelenyi, M. A. Zeldovich, G. S. Ivanov-Kholodnyi, A. P. Ignat'ev, V. N. Ishkov, O. P. Kolomiytsev, I. A. Krasheninnikov, K. Kudela, B. M. Kuzhevsky, S. V. Kuzin, V. D. Kuznetsov, S. N. Kuznetsov, V. G. Kurt, L. L. Lazutin, L. N. Leshchenko, M. L. Litvak, Y. I. Logachev, G. Lawrence, A. K. Markeev, V. S. Makhmutov, A. V. Mitrofanov, I. G. Mitrofanov, O. V. Morozov, I. N. Myagkova, A. A. Nusinov, S. N. Oparin, O. A. Panasenco, A. A. Pertsov, A. A. Petrukovich, A. N. Podorolsky, E. P. Romashets, S. I. Svertilov, P. M. Svidsky, A. K. Svirzhevskaya, N. S. Svirzhevsky, V. A. Slemzin, Z. Smith, I. I. Sobel'man, D. E. Sobolev, Y. I. Stozhkov, A. V. Suvorova, N. K. Sukhodrev, I. P. Tindo, S. K. Tokhchukova, V. V. Fomichev, I. V. Chashey, I. M. Chertok, V. L. Shishov, B. Y. Yushkov, O. S. Yakovchouk and V. G. Yanke: Solar and heliospheric phenomena in October-November 2003: Causes and effects. In: Cosmic Research 42, 5, 435-488 (2004).
doi: 10.1023/B:COSM.0000046229.24716.02
localid: Veselovsky:2004-191
http://edoc.mpg.de
The Max Planck Society does not take any responsibility for the content of this export.