Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deThe status and future of the third interplanetary network
Authors: Hurley, K.; Cline, T.; Mitrofanov, I. G.; Golovin, D.; Litvak, M. L.; Sanin, A. B.; Boynton, W.; Fellows, C.; Harshman, K.; Starr, R.; Golenetskii, S.; Aptekar, R.; Mazets, E.; Pal'shin, V.; Frederiks, D.; Smith, D. M.; Wigger, C.; Hajdas, W.; Zehnder, A.; von Kienlin, A.; Lichti, G. G.; Rau, A.; Yamaoka, K.; Ohno, M.; Fukazawa, Y.; Takahashi, T.; Tashiro, M.; Terada, Y.; Murakami, T.; Makishima, K.; Barthelmy, S.; Cummings, J.; Gehrels, N.; Krimm, H.; Goldsten, J.; Del Monte, E.; Feroci, M.; Marisaldi, M.
Place of Publication: Melville, NY, USA
Publisher: American Institute of Physics
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2009
Name of Conference/Meeting: 6th Huntsville Symposium on Gamma-Ray Bursts
Title of Proceedings: Gamma-Ray Bursts
Start Page: 55
End Page: 57
Title of Series: AIP Conference Proceedings
Volume (in Series): 1133
Document Type: Conference-Paper
ID: 434370.0


The Mars Odyssey Gamma-Ray Spectrometer instrument suite
Authors: Boynton, W. V.; Feldman, W. C.; Mitrofanov, I. G.; Evans, L. G.; Reedy, R. C.; Squyres, S. W.; Starr, R.; Trombka, J. I.; D'Uston, C.; Arnold, J. R.; Englert, P. A. J.; Metzger, A. E.; Wänke, H.; Brückner, J.; Drake, D. M.; Shinohara, C.; Fellows, C.; Hamara, D. K.; Harshman, K.; Kerry, K.; Turner, C.; Ward, M.; Barthe, H.; Fuller, K. R.; Storms, S. A.; Thornton, G. W.; Longmire, J. L.; Litvak, M. L.; Ton'chev, A. K.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2004
Title of Journal: Space Science Reviews
Volume: 110
Issue / Number: 1-2
Start Page: 37
End Page: 83
Document Type: Article
ID: 215929.0


Solar and heliospheric phenomena in October-November 2003: Causes and effects
Authors: Veselovsky, I. S.; Panasyuk, M. I.; Avdyushin, S. I.; Bazilevskaya, G. A.; Belov, A. V.; Bogachev, S. A.; Bogod, V. M.; Bogomolov, A. V.; Bothmer, V.; Boyarchuk, K. A.; Vashenyuk, E. V.; Vlasov, V. I.; Gnezdilov, A. A.; Gorgutsa, R. V.; Grechnev, V. V.; Denisov, Y. I.; Dmitriev, A. V.; Dryer, M.; Yermolaev, Y. I.; Eroshenko, E. A.; Zherebtsov, G. A.; Zhitnik, I. A.; Zhukov, A. N.; Zastenker, G. N.; Zelenyi, L. M.; Zeldovich, M. A.; Ivanov-Kholodnyi, G. S.; Ignat'ev, A. P.; Ishkov, V. N.; Kolomiytsev, O. P.; Krasheninnikov, I. A.; Kudela, K.; Kuzhevsky, B. M.; Kuzin, S. V.; Kuznetsov, V. D.; Kuznetsov, S. N.; Kurt, V. G.; Lazutin, L. L.; Leshchenko, L. N.; Litvak, M. L.; Logachev, Y. I.; Lawrence, G.; Markeev, A. K.; Makhmutov, V. S.; Mitrofanov, A. V.; Mitrofanov, I. G.; Morozov, O. V.; Myagkova, I. N.; Nusinov, A. A.; Oparin, S. N.; Panasenco, O. A.; Pertsov, A. A.; Petrukovich, A. A.; Podorolsky, A. N.; Romashets, E. P.; Svertilov, S. I.; Svidsky, P. M.; Svirzhevskaya, A. K.; Svirzhevsky, N. S.; Slemzin, V. A.; Smith, Z.; Sobel'man, I. I.; Sobolev, D. E.; Stozhkov, Y. I.; Suvorova, A. V.; Sukhodrev, N. K.; Tindo, I. P.; Tokhchukova, S. K.; Fomichev, V. V.; Chashey, I. V.; Chertok, I. M.; Shishov, V. L.; Yushkov, B. Y.; Yakovchouk, O. S.; Yanke, V. G.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2004
Title of Journal: Cosmic Research
Volume: 42
Issue / Number: 5
Start Page: 435
End Page: 488
Document Type: Article
ID: 229201.0