Garcia, F. G., F. G. Garcia, G. Alkhazov, A. G. Atamantchouk, M. Y. Balatz, N. F. Bondar, P. S. Cooper, L. J. Dauwe, G. V. Davidenko, U. Dersch, A. G. Dolgolenko, G. B. Dzyubenko, R. Edelstein, L. Emediato, A. M. F. Endler, J. Engelfried, I. Eschrich, C. O. Escobar, A. V. Evdokimov, I. S. Filimonov, M. Gaspero, I. Giller, V. L. Golovtsov, P. Gouffon, E. Gulmez, K. L. He, M. Iori, S. Y. Jun, M. Kaya, J. Kilmer, V. T. Kim, L. M. Kochenda, I. Konorov, A. P. Kozhevnikov, A. G. Krivshich, H. Kruger, M. A. Kubantsev, V. P. Kubarovsky, A. I. Kulyavtsev, N. P. Kuropatkin, V. F. Kurshetsov, A. Kushnirenko, S. Kwan, J. Lach, A. Lamberto, L. G. Landsberg, I. Larin, E. M. Leikin, Y. S. Li, M. Luksys, T. Lungov, V. P. Maleev, D. Mao, C. S. Mao, Z. L. Mao, P. Mathew, M. Mattson, V. Matveev, E. McCliment, M. A. Moinester, V. V. Molchanov, A. Morelos, K. D. Nelson, A. V. Nemitkin, P. V. Neoustroev, C. Newsom, A. P. Nilov, S. B. Nurushev, A. Ocherashvili, Y. Onel, E. Ozel, S. Ozkorucuklu, A. Penzo, S. V. Petrenko, P. Pogodin, M. Procario, V. A. Prutskoi, E. Ramberg, G. F. Rappazzo, B. Razmyslovich, V. I. Rud, J. Russ, P. Schiavon, J. Simon, A. I. Sitnikov, D. Skow, V. J. Smith, M. Srivastava, V. Steiner, V. Stepanov, L. Stutte, M. Svoiski, N. K. Terentyev, G. P. Thomas, L. N. Uvarov, A. N. Vasiliev, D. V. Vavilov, V. S. Verebryusov, V. A. Victorov, V. E. Vishnyakov, A. A. Vorobyov, K. Vorwalter, J. You, W. H. Zhao, S. C. Zheng and R. Zukanovich-Funchal: Hadronic production of Lambda c from 600 GeV/c pi(-), Sigma(-) and p beams. In: Physics Letters B 528, 1-2, 49-57 (2002).
http://edoc.mpg.de
The Max Planck Society does not take any responsibility for the content of this export.