Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deHadronic production of Lambda c from 600 GeV/c pi(-), Sigma(-) and p beams
Authors: Garcia, F. G.; Garcia, F. G.; Alkhazov, G.; Atamantchouk, A. G.; Balatz, M. Y.; Bondar, N. F.; Cooper, P. S.; Dauwe, L. J.; Davidenko, G. V.; Dersch, U.; Dolgolenko, A. G.; Dzyubenko, G. B.; Edelstein, R.; Emediato, L.; Endler, A. M. F.; Engelfried, J.; Eschrich, I.; Escobar, C. O.; Evdokimov, A. V.; Filimonov, I. S.; Gaspero, M.; Giller, I.; Golovtsov, V. L.; Gouffon, P.; Gulmez, E.; He, K. L.; Iori, M.; Jun, S. Y.; Kaya, M.; Kilmer, J.; Kim, V. T.; Kochenda, L. M.; Konorov, I.; Kozhevnikov, A. P.; Krivshich, A. G.; Kruger, H.; Kubantsev, M. A.; Kubarovsky, V. P.; Kulyavtsev, A. I.; Kuropatkin, N. P.; Kurshetsov, V. F.; Kushnirenko, A.; Kwan, S.; Lach, J.; Lamberto, A.; Landsberg, L. G.; Larin, I.; Leikin, E. M.; Li, Y. S.; Luksys, M.; Lungov, T.; Maleev, V. P.; Mao, D.; Mao, C. S.; Mao, Z. L.; Mathew, P.; Mattson, M.; Matveev, V.; McCliment, E.; Moinester, M. A.; Molchanov, V. V.; Morelos, A.; Nelson, K. D.; Nemitkin, A. V.; Neoustroev, P. V.; Newsom, C.; Nilov, A. P.; Nurushev, S. B.; Ocherashvili, A.; Onel, Y.; Ozel, E.; Ozkorucuklu, S.; Penzo, A.; Petrenko, S. V.; Pogodin, P.; Procario, M.; Prutskoi, V. A.; Ramberg, E.; Rappazzo, G. F.; Razmyslovich, B.; Rud, V. I.; Russ, J.; Schiavon, P.; Simon, J.; Sitnikov, A. I.; Skow, D.; Smith, V. J.; Srivastava, M.; Steiner, V.; Stepanov, V.; Stutte, L.; Svoiski, M.; Terentyev, N. K.; Thomas, G. P.; Uvarov, L. N.; Vasiliev, A. N.; Vavilov, D. V.; Verebryusov, V. S.; Victorov, V. A.; Vishnyakov, V. E.; Vorobyov, A. A.; Vorwalter, K.; You, J.; Zhao, W. H.; Zheng, S. C.; Zukanovich-Funchal, R.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2002-02-28
Title of Journal: Physics Letters B
Volume: 528
Issue / Number: 1-2
Start Page: 49
End Page: 57
Document Type: Article
ID: 31342.0