Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deSearch for continuous gravitational waves from PSR J0835-4510 using CLIO data
Authors: Akutsu, Tomomi; Ando, Masaki; Haruyama, Tomiyoshi; Kanda, Nobuyuki; Kuroda, Kazuaki; Miyoki, Shinji; Ohashi, Masatake; Saito, Yoshio; Sato, Nobuaki; Shintomi, Takakazu; Suzuki, Toshikazu; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Hirotaka; Tatsumi, Daisuke; Telada, Souichi; Tomaru, Takayuki; Uchiyama, Takashi; Yamamoto, Akira; Yamamoto, Kazuhiro
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2008-09-21
Name of Conference/Meeting: 12th Gravitational Wave Data Analysis Workshop
Title of Journal: Classical and Quantum Gravity
Volume (in Journal): 25
Issue / Number: 18
Sequence Number: 184013
Document Type: Conference-Paper
ID: 398670.0


Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004
Authors: Akutsu, Tomomi; Akutsu, Tomotadu; Ando, Masaki; Arai, Koji; Araya, Akito; Asada, H.; Aso, Y.; Barton, M. A.; Beyersdorf, P. T.; Fujiki, Y.; Fujimoto, M. K.; Fujita, R.; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Hamuro, Y.; Haruyama, Tomiyoshi; Hayakawa, Hideaki; Hayama, K.; Heinzel, Gerhard; Horikoshi, G.; Iguchi, H.; Iida, Y.; Ioka, K.; Ishitsuka, H.; Kamikubota, N.; Kanda, Nobuyuki; Kaneyama, T.; Karasawa, Y.; Kasahara, K.; Kasai, T.; Katsuki, M.; Kawabe, Keita; Kawamura, M.; Kawamura, Seiji; Kawashima, N.; Kawazoe, Fumiko; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kondo, K.; Kozai, Y.; Kudoh, H.; Kuroda, Kazuaki; Kuwabara, T.; Matsuda, N.; Mio, N.; Miura, K.; Miyakawa, O.; Miyama, S.; Miyoki, Shinji; Mizusawa, H.; Moriwaki, S.; Musha, M.; Nagano, S.; Nagayama, Y.; Nakagawa, K.; Nakamura, T.; Nakano, Hiroyuki; Nakao, K.; Nishi, Y.; Numata, K.; Ogawa, Y.; Ohashi, M.; Ohishi, N.; Okutomi, A.; Oohara, K.; Otsuka, S.; Sago, N.; Saito, Yoshio; Sakata, S.; Sasaki, M.; Sato, K.; Sato, N.; Sato, S.; Sato, Y.; Seki, H.; Sekido, A.; Seto, N.; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Shintomi, Takakazu; Soida, K.; Somiya, Kentaro; Suzuki, Toshikazu; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, H.; Takahashi, R.; Takamori, A.; Takemoto, S.; Takeno, K.; Tanaka, T.; Taniguchi, K.; Taniguchi, S.; Tanji, T.; Tatsumi, D.; Taylor, C. T.; Telada, S.; Tochikubo, K.; Tokunari, M.; Tomaru, T.; Tsubono, K.; Tsuda, N.; Tsunesada, Y.; Uchiyama, T.; Ueda, A.; Ueda, K.; Usui, F.; Waseda, K.; Watanabe, Y.; Yakura, H.; Yamamoto, A.; Yamamoto, K.; Yamazaki, T.; Yanagi, Y.; Yoda, T.; Yokoyama, J.; Yoshida, T.; Zhu, Z. H.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2006-12
Title of Journal: Physical Review D
Volume: 74
Issue / Number: 12
Sequence Number of Article: 122002
Document Type: Article
ID: 297759.0