Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deSpatial structure of the geodesic acoustic mode in the FT-2 tokamak by upper hybrid resonance Doppler backscattering
Authors: Gurchenko, A. D.; Gusakov, E. Z.; Altukhov, A. B.; Selyunin, E. P.; Esipov, L. A.; Kantor, M. Yu.; Kouprienko, D. V.; Lashkul, S. I.; Stepanov, A. Yu.; Wagner, F.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2013
Title of Journal: Plasma Physics and Controlled Fusion
Volume: 55
Sequence Number of Article: 085017 (11pp)
Document Type: Article
ID: 667333.0


Globus-M results as the basis for a compact spherical tokamak with enhanced parameters Globus-M2
Authors: Gusev, V. K.; Azizov, E. A.; Alekseev, A. B.; Arneman, A. F.; Bakharev, N. N.; Belyakov, V. A.; Bender, S. E.; Bondarchuk, E. N.; Bulanin, V. V.; Bykov, A. S.; Chernyshev, F. V.; Chugunov, I. N.; Dyachenko, V. V.; Filatov, O. G.; Iblyminova, A. D.; Irzak, M. A.; Kavin, A. A.; Kurskiev, G. S.; Khitrov, S. A.; Khromov, N. A.; Kornev, V. A.; Krasnov, S. V.; Kuznetsov, E. A.; Labusov, A. N.; Larionov, M. M.; Lobanov, K. M.; Malkov, A. A.; Melnik, A. D.; Minaev, V. B.; Mineev, A. B.; Mironov, M. I.; Miroshnikov, I. V.; Novokhatsky, A. N.; Ovsyannikov, A. D.; Panasenkov, A. A.; Patrov, M. I.; Petrov, M. P.; Petrov, Yu. V.; Rozhansky, V. A.; Rozhdestvensky, V. V.; Saveliev, A. N.; Sakharov, N. V.; Shchegolev, P. B.; Shcherbinin, O. N.; Senichenkov, I. Yu.; Sergeev, V. Yu.; Shevelev, A. E.; Stepanov, A. Yu.; Tanchuk, V. N.; Tolstyakov, S. Yu.; Varfolomeev, V. I.; Voronin, A. V.; Wagner, F.; Yagnov, V. A.; Yashin, A. Yu.; Zhilin, E. G.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2013
Title of Journal: Nuclear Fusion
Volume: 53
Sequence Number of Article: 093013 (14pp)
Document Type: Article
ID: 669620.0