Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deHistone Demethylase UTX-1 Regulates C. elegans Life Span by Targeting the Insulin/IGF-1 Signaling Pathway
Authors: Jin, Chunyu; Li, Jing; Green, Christopher D.; Yu, Xiaoming; Tang, Xia; Han, Dali; Xian, Bo; Wang, Dan; Huang, Xinxin; Cao, Xiongwen; Yan, Zheng; Hou, Lei; Liu, Jiancheng; Shukeir, Nicholas; Khaitovich, Philipp; Chen, Charlie D.; Zhang, Hong; Jenuwein, Thomas; Han, Jing-Dong J.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2011
Title of Journal: Cell Metabolism
Volume: 14
Issue / Number: 2
Start Page: 161
End Page: 172
Document Type: Article
ID: 574054.0