Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deSolar and heliospheric phenomena in October-November 2003: Causes and effects
Authors: Veselovsky, I. S.; Panasyuk, M. I.; Avdyushin, S. I.; Bazilevskaya, G. A.; Belov, A. V.; Bogachev, S. A.; Bogod, V. M.; Bogomolov, A. V.; Bothmer, V.; Boyarchuk, K. A.; Vashenyuk, E. V.; Vlasov, V. I.; Gnezdilov, A. A.; Gorgutsa, R. V.; Grechnev, V. V.; Denisov, Y. I.; Dmitriev, A. V.; Dryer, M.; Yermolaev, Y. I.; Eroshenko, E. A.; Zherebtsov, G. A.; Zhitnik, I. A.; Zhukov, A. N.; Zastenker, G. N.; Zelenyi, L. M.; Zeldovich, M. A.; Ivanov-Kholodnyi, G. S.; Ignat'ev, A. P.; Ishkov, V. N.; Kolomiytsev, O. P.; Krasheninnikov, I. A.; Kudela, K.; Kuzhevsky, B. M.; Kuzin, S. V.; Kuznetsov, V. D.; Kuznetsov, S. N.; Kurt, V. G.; Lazutin, L. L.; Leshchenko, L. N.; Litvak, M. L.; Logachev, Y. I.; Lawrence, G.; Markeev, A. K.; Makhmutov, V. S.; Mitrofanov, A. V.; Mitrofanov, I. G.; Morozov, O. V.; Myagkova, I. N.; Nusinov, A. A.; Oparin, S. N.; Panasenco, O. A.; Pertsov, A. A.; Petrukovich, A. A.; Podorolsky, A. N.; Romashets, E. P.; Svertilov, S. I.; Svidsky, P. M.; Svirzhevskaya, A. K.; Svirzhevsky, N. S.; Slemzin, V. A.; Smith, Z.; Sobel'man, I. I.; Sobolev, D. E.; Stozhkov, Y. I.; Suvorova, A. V.; Sukhodrev, N. K.; Tindo, I. P.; Tokhchukova, S. K.; Fomichev, V. V.; Chashey, I. V.; Chertok, I. M.; Shishov, V. L.; Yushkov, B. Y.; Yakovchouk, O. S.; Yanke, V. G.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2004
Title of Journal: Cosmic Research
Volume: 42
Issue / Number: 5
Start Page: 435
End Page: 488
Document Type: Article
ID: 229201.0


Interball tail probe measurements in outer cusp and boundary layers.
Editors: Horwitz, J. L.; Galagher, D. L.; Peterson, W. K.
Authors: Savin, S. P.; Borodkova, N. L.; Budnik, E.; Fedorov, A. O.; Klimov, S. I.; Nozdrachev, M. N.; Morozova, I. E.; Nikolaeva, N. S.; Petrukovich, A. A.; Pissarenko, N. F.; Prokhorenko, V. I.; Romanov, S. A.; Skalsky, A. A.; Yermolaev, Y. I.; Zastenker, G. N.; Zelenyi, L. M.; Triska, P.; Amata, E.; Blecki, J.; Juchniewicz, J.; Büchner, J.; Ciobanu, M.; Grard, R.; Haerendel, G.; Korepanov, V. E.; Lundin, R.; Sandahl, I.; Eklund, U.; Nemecek, Z.; Safrankova, J.; Sauvaud, J. A.; Rustenbach, J.; Rauch, J. L.
Title of Book: Geospace Mass and Energy Flow: Results from the International Solar-Terrestrial Physics Program
Start Page: 25
End Page: 44
Place of Publication: Washington DC
Publisher: American Geophysical Union
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 1998
Document Type: InBook
ID: 316185.0